Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/432 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi - II 14.09.2018 Līdz 40000 (kopā ar BMC 2018/430) 2018/432 NOLIKUMS
2_1_Pielikums
3_pielikums
Protokols. Lēmums. 432
Līgums 1
Līgums 2
SIA BaltService, SIA Certus
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".