Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/431 Pārejas savienojuma izbūve starp ēkām 14.08.2018 154815.69 2018/431 NOLIKUMS
Tehniskas specifikacijas 1.1 un 1.2.pielikums
Protokols. Lēmums. 431
Līgums 431
SIA Nejss
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".