Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/430 Klimata sistēmas iekārtu apkopes un remontdarbi 07.08.2018 Līdz 40000 2018/430 NOLIKUMS
2_1_Pielikums
2_2_Pielikums
3_pielikums
Protokols. Lēmums. 430
Līgums 430
1.lotē - Inženiercentrs komforts. 2.lotē - iepirkums pārtraukts.
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".