Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/75 Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums 10.04.2018 65000 2018/75 NOLIKUMS
2018/75 Ziņojums_88
SIA KPMG Baltics
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".