Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2018/76 Antivielu iegāde 09.04.2018 Līdz 120000 2018/76 NOLIKUMS
Tehniska specifikacija_Tehn_Fin_piedavajums
2018/76 Ziņojums_90
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Līgums 6
Līgums 7
Līguma 2.pielikums
SIA Diamedica, SIA Bioavots, SIA Labochema Latvija, SIA Hydrox, SIA Biotecha Latvia, SIA Genmedica Baltic, SIA Inbio
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".