Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/72 Materiālu un reaģentu iegāde 09.02.2018 Līdz 300000 NOLIKUMS_ar grozij 1
Tehn. specif_ar grozij 1
Grozijumi 1
2017/72 Ziņojums_89
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līgums 5
Līgums 6
Līgums 7
Līgums 8
Līgums 9
Līgums 10
Līgums 11
Līgums 12
Līgums 13
Līgums 14
Līgums 15
Līgums 16
Līgums 17
Līgums 18
Līgums 19
Līguma 2.pielikums_72
Adrona SIA, ANTOLS-HIM SIA, Arbor Medical Korporācija, BioAvots, Biotecha Latvia, DIAMET, FANEKS, Hydrox, HPLC Solutions, InBio, Interlux, Labochema Latvija, Medilink, Mediq Latvija, Nanodiagnostika, OMNILAB Baltic, Relakem, Saint-Tech, Sarstedt
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".