Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/423 Speciālo materiālu iegāde 18.12.2017 Līdz 41 000 2017/423 NOLIKUMS
Tehn. specif_Tehn/Fin. piedav.
Protokols. Lēmums. 423
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
SIA Elpis, SIA Labochema Latvija, SIA Bioavots, SIA Sarstedt
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".