Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/419 Oligonukleotīdu sintēze 23.10.2017 Līdz 41 000 2017/419 NOLIKUMS
Tehniska specifikacija_Tehn/Fin pied.
Protokols. Lēmums. 419
Līgums 419
Metabion International AG
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".