Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/418 Šķidrā slāpekļa, specializēto gāzveida vielu un sausā ledus iegāde 20.10.2017 Līdz 41000 2017/418 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 418
Līgums 418
SIA AGA
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".