Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/417 Diagnostikas metožu izstrādes pakalpojums 09.10.2017 34925 2017/417 NOLIKUMS
Protokols. Lēmums. 417 (1)
Protokols. Lēmums. 417 (2)
Līgums 417
iQur Limited
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".