Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/70 Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iepirkums - II 30.10.2017 Līdz 140 000 2017/70 NOLIKUMS
Ziņojums 86
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
AS Biotehniskais centrs, SIA Faneks, SIA Invitros
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".