Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/416 Orientētas ķīmisko vielu bibliotēkas iegāde inhibitoru atlasei 26.09.2017 17987 2017/416 NOLIKUMS_ar grozij
Precizējums 1
Protokols. Lēmums. 416
Līgums 416
SIA Biotecha Latvia
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".