Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/69 Datortehnikas un piederumu iegāde 25.08.2017 Līdz 130000 (skaitot kopā ar nākamo datortehnikas iepirkumu) 2017/69 NOLIKUMS
2017/69 Tehn. specif.
Ziņojums 85
Līgums 1
Līgums 2
Līgums 3
Līgums 4
Līguma 2.pielikums
AS Capital, SIA Atea, SIA Baltijas Informācijas tehnoloģijas, SIA Adaptive
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".