Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/65 Elektroenerģijas iegāde 26.06.2017 0,03834 2017/65 NOLIKUMS ar grozīj.
Grozījumi 1
Atbildes 1
Ziņojums 81
Līgums 65-1
Līgums 65-2
SIA Inter Rao Latvia, AS Latvenergo
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".