Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/414 Dabasgāzes iegāde 30.05.2017 Līdz 41 900 2017/414 NOLIKUMS
Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem
Skaidrojums ieinteresētajiem piegādātājiem
Protokols. Lēmums. 414
Līgums. 414
SIA Enefit
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".