Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/63 Ēku kompleksa savienojuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 27.04.2017 20069.23 2017/63 NOLIKUMS
Tehn. specif. 1-5.pielik.
Atbilde 1
Atbilde 2
Ziņojums 78
Ziņojums 78-2
Līgums 63
SIA Campaign
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".