Iepirkumi
Iepirkumi

Ātrās saites

Visi Iepirkumi Konkursi Citi
Nosaukums Termiņš Cena (bez PVN) Nolikums/Rezultāts Uzvarētājs
2017/62 Koplietošanas telpu vienkāršotā atjaunošana 24.04.2017 123 990.22 2017/62 NOLIKUMS_grozij 1
Tehn. specif. 1.1-1.5.pielik.
Atbildes 1-2
Atbildes 3-5
Grozijumi 1
Ziņojums 79
Līgums 62
SIA Profbuilder
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".