ESF aizstāvētie darbi
ESF aizstāvētie darbi

Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde

Projekta gaitā aizstāvētie zinātniskie darbi 

ESF projekta dalībnieku vārdi ir izcelti ar „bold” fontu.

Doktora darbi:

“Autoantivielu profilu analīzes metodikas izstrāde un kuņģa vēža diagnostikā nozīmīgu autoantivielu identificēšana”, darba autors Pāvels Zajakins, recenzenti: Dr.hab.biol. Pauls Pumpēns, Dr.med. Liene Ņikitina–Zaķe, Dr.sc.comp. Natalja Kurbatova. Darba vadītāja Dr. biol. A. Linē. Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2012.

“Melanokortīnu un purīnu receptoru funkcionalitāte un ģenētika”, darba autore V. Ignatoviča, recenzenti Dr.hab.biol. Astrīda Krūmiņa, Dr.hab.biol. Ruta Muceniece, Dr.med. David Gloriam, darba vadītājs Dr. biol. J. Kloviņš. Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2012.

"Melanokortīna receptoru saimes evolūcija, koncentrējoties uz ACTHR funkcionālo specifiskumu", darba autors D. Frīdmanis, recenzenti Prof. E. Grēns, Dr. pharm. M. Dambrova, Prof. J. Kukkonen, darba vadītājs Dr. biol. J. Kloviņš. Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2011.

„Humoral antigens in cancer: the basis of immunogenicity and relevance for clinical application”, darba autore K. Siliņa, recenzenti Prof. RC Rees, Prof. P. Pumpens, Dr. biol. U Riekstiņa, darba vadītājs Dr. biol. A. Linē. Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2011.

„Assessment of autoantibody repertoires in cancer patients – application of conventional and phage display-based SEREX methodology”, darba autore Z. Kalniņa, recenzenti Prof. A. Knuth, Prof. I. Muižnieks, Dr. biol. U Riekstiņa, darba vadītājs Dr. biol. A. Linē. Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2010.

Maģistra darbi:

"Alfavīrusu vektori kā gēnu piegādes līdzekļi pretvēža terapija", recenzente Dr. biol. J. Ērenpreisa, darba vadītāja A. Zajakina. Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra.

"Fāga phiCb5 kapsīdu izmantošana materiālu pakošanai un adresācijai", darba autore S. Koteloviča, recenzents Dr. Biol. A. Zeltiņš, darba vadītājs Dr. biol. K. Tārs, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2011.

"Zema melanomas riska gēnu polimorfismi Latvijas populācijā", darba autore A. Ozola, recenzents Dr. biol. D. Fridmanis, darba vadītāja Dr. biol. D. Pjanova, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2011.

“Platformas izstrāde terapeitiski nozīmīgāko cinka enzīmu ekspresijas pētījumiem potenciālajās krūts vēzi iniciējošajās šūnās”, darba autors E. Endzeliņš, recenzents Dr. biol. I. Čakstiņa, darba vadītājs Dr. biol. A. Linē, Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2011.

”Hepatīta B vīrusa kapsīdas proteīna un tā variantu degradācijas ceļu pētījumi”, darba autors A. Gaivoronskis, recenzents Dr. biol. A. Ļeončiks, darba vadītājs: Dr.biol. K. Spunde, Latvijas universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2010.

”Liposomas veidojošo aģentu pozitīvi lādētu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu pielietojums gēnu transfekcijā in vitro”, darba autore A. Vežāne, recenzente Dr. chem. A. Plotniece, darba vadītāja Dr. habil. biol. T. Kozlovska, MSc. I. Timofējeva, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2010.

 Bakalaura darbi:

„Cilvēka mezenhimālo cilmes šūnu raksturošana pēc gēnu NANOG, OCT4 un SOX2 ekspresijas”, darba autore I. Djačkova, recenzente Dr. Biol. L. Pliss , darba vadītāja A. Bogdanova, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2010.

„Hepatīta C vīrusa hipervariablo rajonu 1 saturošo vīrusveidīgo daļiņu konstruēšana un analīze”, darba autore A. Kočinska, darba vadītāja Dr. biol. Marija Mihailova, Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte, Molekulārās bioloģijas katedra, 2010.

Ātrās saites



Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".