LAT       RUS      ENG

Vispārīgā informācija

Jaunumi un aktualitātes
Kas ir Genoma datubāze?
Kā tiek veidota Genoma datu bāze?
Datu bāzes vadība
Kontaktinformācija
Informācija dalībniekiem
Kā var iesaistīties Genoma datu bāzē?
Piekrišanas dokumenti un anketas
Zinātniekiem un ārstiem
Zinātniskie projekti
Pieejamie dati
Informācija ārstiem
Saites
Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centrs
Genoma Centrs
P3G

Parādīt visas

VALSTS IEDZĪVOTĀJU GENOMA DATUBĀZE  

Text Box: LATVIJAS BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS

Jaunumi un aktualitātes

01.12.2008 Sākot ar 2008. gada decembri visiem interesentiem ir iespēja pieteikties dalībai Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzē. Plašāka informācija un elektroniska pieteikšanās anketa atrodama šeit.

 

01.10.2008 Uzsākts Iedzimtās hemohromatozes izraisošo HFE gēna mutāciju skrīnings VIGDB dalībniekiem. Sīkāka informācija par projektu.

 

14.06.2008 VIGDB sasniegumi prezentēti starptautiskā konferencē „Gene Forum-2008” Tartu (Igaunijā) nolasot lekciju „Latvian Genome Database: establishing resources for genome research. (referents Jānis Kloviņš). Papildus informācija par konferenci.

 

31.05.2008 Ikgadējā starptautiskā biobanku konsorcija P3G (Public population project in genomics) sanāksmē izskatīts un apstiprināts Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes iesniegums par Genoma datubāzes pievienošanos P3G asociētā locekļa statusā. Uzsākta dalība starptautiskā darba grupā iesaistoties DNS standartizācijas un kvalitātes izvērtēšanas programmā. Vairāk par P3G.

 

01.05.2008 Sadarbojoties ar Igaunijas Genoma Projektu veikta 96 paraugu genotipēšana izmantojot Illumina 300K genotipēšanas sistēmu, kas nodrošina 300000 ģenētisku marķieru vienlaicīgu noteikšanu katrā paraugā. Iegūtie rezultāti deponēti VIGDB. Starptautiska projekta ENGAGE ietvaros veikta Latvijas populācijas ģenētiskās struktūras salīdzināšana ar Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas un citu Eiropas valstu iedzīvotāju populācijām noskaidrojot vairāku populāciju augsto ģenētisko līdzību, kas dod iespēju ģenētiskās izpētes rezultātu salīdzinošai izmantošanai starptautiskā līmenī.

 

16.04.2008 Plkst. 10:00 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā Raiņa bulvārī 19, Rīgā notiks informatīvs seminārs „Latvijas genoma izpētes projekta sabiedriskie aspekti”. Seminārā tiks prezentēts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra un LU Bioloģijas fakultātes Bioētikas un biodrošības centra veiktais un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) atbalstītais pētījums, kā arī diskutēti aktuāli jautājumi genoma izpētes un bioētikas nozarē.

 

20.09.2007 Latvijas Genoma Centrs uzsāk Latvijas populācijas ģenētisko paraugu un datu vākšanu sadarbojoties ar ģimenes ārstiem.

 

22.03.2007 Centrālā medicīnas ētikas komiteja apstiprina Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanas protokolu un atbilstošo dokumentāciju, kā atbilstošu bioētikas normām.

 

01.11.2006 Ar Ministru kabineta 2006. gada 1. novembra rīkojumu Nr. 853 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs tiek pilnvarots veikt Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes izveidošanu un papildināšanu. Tiek uzsākta protokolu izstrāde un paraugu un datu vākšana lielākajās Latvijas slimnīcās.