Startpage News
Startpage

News

5
JAN
2022

University of Latvia launches 2nd round in grant competition for doctoral candidates and applicants for a scientific degree


More information:   

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".