Startpage News
Startpage

News

30
DEC
2020

The Latvian Academy of Sciences names the most significant achievements in Latvian science in 2020


https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/381-latvijas-zinatnu-akademija-nosauc-2020-gada-nozimigakos-sasniegumus-latvijas-zinatne

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".