Startpage News
Startpage

News

7
JAN
2022

Latvian Academy of Sciences names major achievements of 2021 in Latvian science


The annual competition of the Latvian Academy of Sciences for major scientific achievements in Latvia in 2021 has been completed. Eleven jobs have been named by LZA as winners of the competition and eleven jobs with the decision of the Bureau of LZA are rewarded with the Latvian Academy of Sciences Award articles. The list of rewarded achievements also includes the achievements of scientists at the Latvian Biomedical Research and Study Centre.

 

List of all achievements: https://www.lza.lv/aktualitates/jaunumi/880-latvijas-zinatnu-akademija-nosauc-2021-gada-nozimigakos-sasniegumus-latvijas-zinatne

 

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".