Startpage News
Startpage

News

29
SEP
2014

I. Kalniņa PhD Thesis Defense


On October 1, 2014, at 13:00, defense of Ineta's Kalniņa's PhD Thesis will be held in Latvian Biomedal Research and Study Centre Conference hall (Rātsupītes street 1).

 Thesis title:
Genetic risk factors for obesity and type 2 diabetes in Latvian population”.

Thesis supervisor: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Reviewers:

1) Dr. biol. Dace Pjanova, Latvian Biomedical Research and Study Centre;
2) Asoc. Prof., Dr. biol. Edvīns Miklaševičs, Riga Stradiņš University;
3) PhD, prof. Andres Metspalu, University of Tartu, Estonia.

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".