Startpage News
Startpage

News

2
MAY
2019

Granting the status of the country emeritus scientist


On the basis of the LR MK Regulation No 692 on the granting of the status of state emeritus scientist, The Latvian Academy of Sciences has approved Decision No 21 of the Council of State emeritus scientists of 25 March 2019.

Welcome the scientists of the Latvian Biomedical Research and Studies Centre with the acquisition of the status of emeritus scientist:

Dr.habil.biol. Tatjana KOZLOVSKA

Dr.chem. Regīna RENHOFA

 

For more information:

http://www.lza.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=4908&Itemid=176

 

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".