Startpage News
Startpage

News

5
OCT
2021

Egils Levits: State scientific institutes form a potential for excellence the Latvian science


On October 4, President of Latvia, Egils Levits, met with representatives of the Association of State Scientific Institutes at Riga Castle  

"Chancery of the President of Latvia, author Ilmārs Znotiņš"

https://www.president.lv/lv/jaunums/egils-levits-valsts-zinatniskie-instituti-veido-latvijas-zinatnes-izcilibas-potencialu

Quick linksMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".