Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
The cancer aneuploidy paradox: In the light of evolution K Salmiņa, Huna, A., Kalejs, M.,, D Pjanova, Scherthan, H., Cragg, M.S.,, J Ērenpreisa Genes, 10 (2), art. no. 83. PMID: 30691027 2019
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".