Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Characterisation and in Vivo Safety of Canine Adipose-Derived Stem Cells Berziņš, U., Matise-Vanhoutana, I., Petersone, I., Duritis, I., Ņikuļšins, S., Bogdanova-Jatniece, A., Kalis, M., Svirskis, Š.,, D Skrastiņa, Ezerta, A.,, T Kozlovska Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 72 (3), pp. 160-171. 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".