Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Microbiome symbionts and diet diversity incur costs on the immune system of insect larvae Krams IA, Kecko S, Jõers P, Trakimas G, Elferts D, Krams R, Luoto S, Rantala MJ,, I Iņaškina, D Gudrā, D Fridmanis, Contreras-Garduño J, Grantiņa-Ieviņa L, Krama T. Journal of Experimental Biology, 220 (22), pp. 4204-4212. 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".