Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
A test kit for detecting mutations associated with Limb-Girdle Muscular Dystrophies Type-2 B Lāce, Ē Jankevics, I Iņaškina, I Vasiļjeva, J Stāvusis, Micule I, Naudina M, Strautmanis J. European Patent Register EP2801621 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".