Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Potato Virus M-Like Nanoparticles: Construction and Characterization I Kalnciema, I Baļķe, D Skrastiņa, V Ose-Klinklāva, A Zeltiņš Molecular Biotechnology, 57 (11-12), pp. 982-992. 2015
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".