Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Hepatitis B virus nucleocapsid particles produced in eukaryotic cells: Properties and purification K Spunde, A.Eihentale, A Zajakina, T Kozlovska, P Pumpēns European Biotechnology Congress 2014 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".