Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Growth properties and pluripotency marker expression of spontaneously formed thre-dimensional aggregates of human adipose-derived stem cells . A Bogdanova-Jātniece, U Bērziņš, T Kozlovska Int J Stem Cells. 7(2):143-52 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".