Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Association between CETP, MLXIPL, and TOMM40 polymorphisms and serum lipid levels in a Latvian population. I Radoviča-Spalviņa, D Fridmanis, I Silamiķelis, L Ņikitina-Zaķe, J Kloviņš Meta Gene. 2:565-78 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".