Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. J Kloviņš, L Ņikitina-Zaķe, Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium (300 collaborators) Nature. 511(7510):421-7 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".