Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
CDKN2A mutations and loss of heterozygosity in primary melanomas D Pjanova, Eņģele L, V Rovīte, O Heisele Proc. Latvian Acad. Sci. Secion B. 60 (2/3):98:100. 2006
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".