Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Galvas un kakla lokalizācijas melanomas raksturojums Latvijas populācijā (1998-2007) Ķempele A, Azarjana K, Čēma I, D Pjanova, Rivošs A RSU Zinātniskie raksti, 1:313-319. 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".