Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Replacement of short segments within transmembrane domains of MC2R disrupts retention signal. D Fridmanis, R Petrovska, D Pjanova, Schiöth HB, J Kloviņš J Mol Endocrinol. 53(2):201-15. 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".