Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Decade of raised awareness of neuromuscular diseases in Latvia B Lāce, I Iņaškina, Naudina S, J Stāvusis, I Vasiļjeva, Krumina Z, Pronina N, Micule I, Strautmanis J, Ē Jankevics European Journal of Human Genetics, Volume 21, Suppl. 2. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".