Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Melanokortīna 1. receptora gēna polimorfismu funkcionālās ietekmes izvērtēšana, izmantojot konfokālo lāzerskenējošo mikroskopiju. A Ozola, R Petrovska, I Mandrika, O Heisele, D Pjanova Daugavpils Universitātes konference “Jaunu fluorescentu materiālu un metožu izstrāde un pielietošana". Abstrakts, p.23. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".