Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
New non-invasive test for Limb Girdle Muscle Dystrophies type 2. B Lāce, I Iņaškina, Ē Jankevics, I Vasiļjeva, Naudina M, Strautmanis J, J Stāvusis, Micule I European J Hum Gen, 2012, 20 Suppl. 1: p274. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".