Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Ethnogenetic Estimation of Baltic ancestry. Puzuka A, L Pliss, Piekuse L, Limborska S, A Krūmiņa European J Hum Gen, 20 Suppl. 1: p261. 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".