Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Jaunas iespējas mitohondriālo slimību diagnostikā B Lāce, Krūmiņa Z, Piekuse L, Ē Jankevics, L Pliss, Timša L, Valeiņa S, A Krūmiņa Latvijas Ārsts 7/8 28-31 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".