Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Dupuytren's Contracture Cosegregation with Limb-Girdle Muscle Dystrophy. B Lāce, I Iņaškina, Micule I, I Vasiļjeva, Naudina MS, Strautmanis J, J Stāvusis, Ē Jankevics Case Rep Neurol Med. 2013:254950. 2013
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".