Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Prevalence of tick born pathogens in ticks collected from birds in Latvia. K Brangulis, R Ranka, I Petrovskis, K Tārs, V Čapligina, V Baumanis IX International Jena symposium on tick-borne diseases Abstracts, Jena 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".