Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Crystal structure of human gamma-butyrobetaine hydroxylase. K Tārs, J Rūmnieks, A Zeltiņš, A Kazāks, S Koteloviča, A Leončiks, J Šaripo, Viksna A, Kuka J, Liepinsh E, Dambrova M Biochem Biophys Res Commun. 398(4):634-9 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".