Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Трансфекция эукариотических клеток in vitro синтезированной РНK A Vežāne, Duburs G, Plotniece A, I Timofējeva, T Kozlovska „Биология - наука XXI века” , Krievijā, Puščino 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".