Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Long-chain 3-Hydroxyacyl-CoA Dehydrogenase Deficiency in Latvia Krūmiņa Z, Daneberga Z, Piekuse L, Kreile M, Valeiņe S, B Lāce, Lugovska R Proceedings of the Latvian Academy of Sciences 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".