Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Recombinant Semliki Forest virus vectors encoding hepatitis B virus small surface and pre-S1 antigens induce broadly reactive neutralizing antibodies B Niedre-Otomere, A Bogdanova-Jātniece, D Skrastiņa, A Zajakina, R Brūvere, V Ose-Klinklāva, Gerlich WH, Garoff H, P Pumpēns, Glebe D, T Kozlovska Journal of Viral Hepatitis, May 17 2012
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".