Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Case-control study of patients with essential tremor in Latvia. I Iņaškina, I Radoviča-Spalviņa, Smeltere L, Vītols E, Ē Jankevics Eur J Neurol. 15(9):988-90 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".