Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Diagnostikas aģents paklitaksela izraisītas aknu toksicitātes noteikšanai. Boka V, Vikmanis U, Zvirbule Ž, Sudraba A, Nakurte I, Leja M, A Linē LR patents Nr.14097 2010
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".